Duszpasterze

Kapłani pracujący w parafii

Proboszcz

ks. dr Piotr Borys

w parafii od 2018 roku

Wikariusz 

ks. Bartosz Jankowski

w parafii od 2018 roku